echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; if(!is_admin){echo "";} » 说说最近的情况吧 仲子说

2007-05-13

说说最近的情况吧

Posted in 随笔 at 22:42 Author:仲远

标签:

???????(??????????????????…)?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????IT???????????????????????????????????????????????????

???????????????????????????????????????????????????????????????????????“???????????”????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????jr??SZn??14?????????????????????????????????????IMAX??????3???????????????????????????????EMC?CTO?????Jobtong???????????(?????!!!)??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????……???????????????????????????????????????????

????????????????????????…

本文可以自由转载,转载时请保留全文并注明出处:
转载自仲子说 [ http://www.wangzhongyuan.com/ ]
原文链接:

11 Comments »

 1. yuheng hu said,

  2007年May13日 at 23:25

  楼主是潜力股,我很看好的

 2. yuheng hu said,

  2007年May13日 at 23:26

  楼主是潜力股,我很关注的

 3. tc said,

  2007年May14日 at 18:18

  天将降大任于斯人也啊~~:)

 4. yangyong said,

  2007年May15日 at 0:04

  深有同感!现在看到你的这些留言,我才发现你也有那么多烦恼!!原来以为你现在很有空没什么可做的了.现在也是很忙,本来还想向你请教你一些问题的,哈哈.看来你是没什么空了.

 5. cyj said,

  2007年May15日 at 11:28

  C’est la vie…

 6. 仲远 said,

  2007年May15日 at 13:38

  呵呵,小曹的评论还真独特…
  经考证,是法文“这就是生活”,鉴定完毕

 7. 仲远 said,

  2007年May15日 at 13:39

  嗯,谢谢大家的鼓励
  道理我都是明白的,要不也会在这里继续灌水了:)

 8. tc said,

  2007年May16日 at 11:55

  曹这句话是我教的,鉴定完毕;P

 9. 仲远 said,

  2007年May16日 at 13:07

  牛!

 10. yaya said,

  2007年May17日 at 15:56

  你很忙,鉴定完毕

 11. 仲远 said,

  2007年May17日 at 17:45

  我应该回火星去,鉴定完毕:P

Leave a Comment

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security text shown in the picture. Click here to regenerate some new text.
Click to hear an audio file of the anti-spam word